Inspiratie over veerkracht

Veerkracht in buurten en wijken, hoe boor je dat aan?

College door Birgit Oelkers, sociaal ondernemer.

In dit college vertelt Birgit Oelkers, sociaal ondernemer, over haar ervaring met veerkrachtige buurten. Ze zijn er namelijk! buurten en dorpen met sterke gemeenschappen, waar bewoners in crisistijden meteen veerkrachtig weten te handelen, direct in actie komen, allerlei creatieve oplossingen bedenken en initiatieven ondernemen. Daarmee helpen ze niet alleen elkaar, maar worden ze ook een geweldige partner voor professionele organisaties én besparen ze de gemeente geld. Hoe kun je als gemeente aan het ontstaan en voortbestaan van veerkrachtige gemeenschappen bijdragen en welk soort overheidshandelen verzwakt hen juist? Dit college bevat een reflectieop praktijkvoorbeelden, waar in schijnbaar passieve buurten levendige communities zijn ontstaan.

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.