Theorie over leren van crisis

De coronacrisis als bestuurlijke ‘game changing reset’

Minicollege door prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In dit minicollege reflecteert prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen, op de vraag hoe de coronacrisis het bestuurlijke landschap verandert, aan de hand van zijn eigen onderzoekslijnen. Hij vraagt zich als eerste af of de ‘de-globalisering’ en de nationale lotsverbondenheid die we als gevolg van de crisis meemaken een herintroductie van het Nederlandse stabiele consensusbestuur inluidt. Hij vraagt zich vervolgens af of de huidige crisis ‘het politieke’ vermindert en de nadruk op onafhankelijke expertise vergroot. Tot slot vraagt hij zich wat de crisis betekent voor het interbestuurlijke samenspel op regionaal niveau. Voor definitieve antwoorden is het te vroeg, maar dat politiek en polarisatie op de loer liggen en dat bestuursstijlen het verschil maken, dat is duidelijk.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.