Theorie over leren van crisis

Een crisis ‘beyond imagination’: hoe nu handelen en leren?

Minicollege door prof. dr. Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden.

In dit minicollege reflecteert prof. dr. Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden, op de herstel- of nafase van de coronacrisis. Ofschoon hij na 30 jaar crisisonderzoek en ervaringen met crisis nogal in verwarring is over de huidige coronacrisis – een ‘crisis beyond imagination’ – onderstreept hij het belang van enkele facetten van de herstelfase. Facetten die tot nu toe nogal onderbelicht zijn gebleven. Hij gaat onder meer in op de relevantie van een informatie- en adviescentrum op nationaal en regionaal niveau, collectieve rouwverwerking en herdenking, psychosociale opvang en verzorging, niet alleen van getroffenen, ook van zorgpersoneel en betrokkenen bij crisismanagement, het afleggen van verantwoording, het leren, in plaats van vooral afrekenen en de juridische afwikkeling van aansprakelijkheid voor schade. Hoe de herstelfase zich verder precies voltrekt is onduidelijk, ook omdat een nieuwe crisis (tweede golf) dreigt, maar op elk van deze vlakken zullen acties nodig zijn. Er is tevens bestuurskundige actie nodig. De leerboeken voor crisismanagement zullen herschreven moeten worden.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.