Theorie over leren van crisis

De moed om te voelen en te twijfelen: crisislessen voor (onderwijs)bestuurders

Minicollege door prof. dr. Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur aan de Tilburg University.

In dit minicollege trekt prof. dr. Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur aan de Tilburg University, lessen uit de coronacrisis voor bestuurders, met nadruk op onderwijsbestuurders. Wanneer bestuurders handelen en besluiten en maatregelen nemen, dan baseren zij zich op informatie en kennis. In normale omstandigheden zullen zij daar meerdere soorten informatie en kennis voor gebruiken, afkomstig van henzelf en van vele stakeholders. Denk aan wetenschappelijke en ‘evidence-informed’ kennis, big data, professionele informatie en kennis, praktische informatie en ervaringskennis. Maar in tijden van crisis schieten die bronnen tekort. ‘Evidence informed’ en datagestuurd handelen, beslissen op grond van praktische inzichten en ervaringen, dat is niet goed mogelijk – er is te weinig tijd, de uitdagingen zijn te nieuw, er is te veel nieuwe kennis en er spelen andere zaken mee, zoals emoties. In dat geval zullen bestuurders vooral de moed moeten hebben om te voelen en emoties een rol te laten spelen en om te twijfelen en daar commitment en begrip voor te vragen. Bestuurders zullen hun best moeten doen, zonder te weten wat het beste is.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.