Theorie over grensoverstijgende samenwerking

Lidstaten hervormen: de (verander)kracht van Europa in tijden van crisis

Minicollege door prof. dr. Adriaan Schout, hoogleraar European Public Administration aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

In dit minicollege gaat prof. dr. Adriaan Schout, hoogleraar European Public Administration aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in op Europese ontwikkelingen en bespreekt hij de toegevoegde waarde van de bestuurskunde. Dat is relevant, omdat de bestuurskunde nogal stil is al het gaat om Europa, in vergelijking met disciplines als de economie en politicologie. Schout laat zien dat we bestuurskundigen nodig hebben, niet zozeer om Europa als zodanig te begrijpen, maar vooral om de werking van Europa in relatie tot de lidstaten te brengen. Ontwikkelingen in de lidstaten zijn medebepalend voor de kracht van Europa, zeker ook in periode van crises. Dat gaat ten eerste om vertrouwen van burgers, niet alleen in Europa, maar ook in de eigen overheid. Het gaat ten tweede om de groeikracht (of het gebrek eraan) van de lidstaten, wat niet zozeer met bezuinigen te maken heeft, maar met economische hervormingen. Het gaat ten derde om overheidsuitgaven als aandeel in de economie, wat opnieuw met overheidshervorming te maken heeft. Het gaat ten vierde om de concurrentiekracht van de lidstaten in relatie tot de kwaliteit van de overheid. Kortom, de Europese ontwikkelingen gaan meer om vertrouwen en veranderkracht, dan om de economie. Bestuurskundigen zijn nodig om de ‘track records’ van hervormingskracht bloot te leggen en om het verhaal over Europa te voeden. Dat is niet enkel een verhaal van ‘minder betalen’.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.