Inspiratie over grensoverstijgende samenwerking

City deals: ‘Een slimme stad, zo doe je dat!’

College door Jan Willem Wesselink, programmamanger bij de Future City Foundation.

In dit college staat Jan Willem Wesselink, programmamanger bij de Future City Foundation, stil bij het concept van ‘City Deals’. Met City Deals worden verbindingen gelegd over domeinen heen. Leerzaam voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de coronacrisis. Inmiddels zijn er twintig City Deals gevormd tussen het Rijk, steden en maatschappelijke partners om economische groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken. Hoe ziet dat er concreet uit? Wat is de rol van technologisering en digitalisering in de fysieke leefomgeving en nu we allemaal thuiswerken: wat betekent dat voor digitalisering in de stad?

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.