Theorie over grensoverstijgende samenwerking

Waarom de uitbraak van een besmettelijke ziekte om ‘network responses’ vraagt

Minicollege door prof. dr. Jörg Raab, universitair hoofddocent Organization Studies aan de Tilburg University.

In dit minicollege staat prof. dr. Jörg Raab, universitair hoofddocent Organization Studies aan de Tilburg University, stil bij zijn onderzoek naar (inter)organisatorisch netwerken bij de uitbraak van besmettelijke ziekten. Hij legt uit dat veel actoren actief worden wanneer zulke ziekten uitbreken, wat betekent dat organisatorische capaciteit en coördinatie cruciaal zijn om krachtige antwoorden te bieden: er zijn krachtige ‘network responses’ nodig. Verschillende ziekten brengen verschillende netwerken op gang, met verschillende ‘actor sets’ en ‘network structures’. Netwerkanalyse is dan van belang, met nadruk op de relevante stakeholders en de ‘control activities’, ook omdat netwerken niet stabiel zijn. De ‘national coordination authority’ (NCA), in de coronacrisis het RIVM, zal gezag en mandaat moeten hebben, alsmede tijd en hulpbronnen, alsmede aandacht voor het herkennen, monitoren en beoordelen van netwerken. Nadruk op het virus als zodanig is veel te beperkt.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.