Theorie over leren van crisis

Oproep tot meer gevoel voor professioneel en maatschappelijk maatwerk in de coronacrisis

Minicollege door prof. dr. Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In dit minicollege trekt prof. dr. Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, prikkelende lessen uit de corona-aanpak, met nadruk op de zorg. Aan de hand van concrete casuïstiek laat zij zien dat we in een te eenzijdig en te centralistisch coronaregime terecht gekomen zijn. Coronaprotocollen en generieke RIVM-richtlijnen zijn zo dwingend geworden dat we het gevoel voor verschil, maatwerk en context verloren zijn. Ten eerste wordt met de nadruk op de eenzijdige pandemiebestrijding miskend dat professionals met dilemma’s om kunnen gaan en dat professionals ter plekke afwegingen kunnen maken. Ten tweede wordt het perspectief van de patiënt te weinig meegenomen en wordt te weinig aan echte ‘shared decision making’ gedaan. Ten derde verschuilen we ons te zeer achter algemene richtlijnen, zoals die van het RIVM, waardoor het belang van professionele ruimte miskend wordt. Ten vierde vergeten we dat afwegingen in de zorg ook maatschappelijk zijn, dat er regionale en lokale verschillen zijn en dat lokale netwerken verschil kunnen maken. Laten we oppassen voor verdere centralisatie, laten we de ‘autoritaire verleiding’ weerstaan en laten we hier lessen uit trekken, ook bestuurskundige lessen.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.