Inspiratie over leren van crisis

Het ‘Bij’-effect: lessen van bijen voor na de crisis

College door Ramon Hagedoorn, cooordinator Voortijdig Schoolverlaten bij de gemeente Gouda.

In dit college verkent Ramon Hagedoorn, cooordinator Voortijdig Schoolverlaten bij de gemeente Gouda, crisismanagement. Bijen zijn slimme crisismanagers. En een imker is dat – als het goed is – ook. Wat leren zij ons voor de periode na de coronacrisis? Moet alles anders of juist niet?

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.