Theorie over leren van crisis

Een complexe crisis: hoe evalueren en leren?

Minicollege door prof. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Bestuurskunde aan de TU Delft.

In dit minicollege legt prof. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Bestuurskunde aan de TU Delft, uit hoe we de coronacrisis kunnen evalueren, om hier van te leren. Hoe kunnen we volgende crises voorkomen en goed met volgende crises omgaan? Hij schetst drie valkuilen in evaluatieprocessen. Eén: de evaluatie legt te veel nadruk op oorzaken en gevolgen en op directe causale gevolgtrekkingen. Twee: de evaluatie is te casuïstisch en benadrukt vooral hoe de Nederlandse overheid de crisis van nu aanpakt. Drie: de evaluatie leidt tot politisering en afrekenen. Die valkuilen kunnen we voorkomen. We kunnen verklaringen meer contextueel maken. We kunnen de aanpak van een crisis vergelijken, met crisisaanpakken van eerder en elders. We kunnen experts ruimte geven om echt te leren.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.