Theorie over grensoverstijgende samenwerking

Effectieve grensoverstijgende samenwerking

Minicollege door prof. dr. Sandra Groeneveld, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

In dit minicollege verkent prof. dr. Sandra Groeneveld, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, de principes van effectieve samenwerking, vooral voor teams waarin professionele, organisatorische en/of sectorale grenzen overschreden worden. Op grond van onderzoek blijken vier principes leidend te zijn: doelgerichte samenwerking, taakgerichte samenwerking, sociale veiligheid en het management van grenzen. Dat is niet zozeer een kwestie van structuren en regels, maar van gedrag en leiderschap. Leiderschap kent wel dilemma’s. Hoe kunnen teams soepel samenwerken en responsief zijn, maar toch voldoen aan bureaucratische vereisten zoals controleerbaarheid en rechtmatigheid?

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.