Theorie over publiek leiderschap

Besluitvorming onder condities van onzekerheid

Minicollege door prof. dr. Barbara Vis, hoogleraar Politiek en Bestuur aan de Universiteit Utrecht.

In dit minicollege wordt ingegaan op hoe politici en beleidsmakers, maar ook burgers, besluiten nemen te midden van onzekerheid. Prof. dr. Barbara Vis, hoogleraar Politiek en Bestuur aan de Universiteit Utrecht, doet dat op grond van het klassieke werk van Tversky & Kahneman, de zogenaamde ‘prospecttheorie’ (grondslag van de gedragseconomie), ander onderzoek en haar eigen werk legt uit wat besluitvorming onder condities van onzekerheid is, wat riskante besluiten en risico’s zijn, welke rol informatie speelt en wanneer besluitvormers risicozoekend, dan wel risicomijdend, handelen. Daarmee ontstaat een beter begrip van besluitvorming aangaande crises.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.