Theorie over grensoverstijgende samenwerking

Bijzonderheden en beperkingen van lokale democratie in tijden van crisis

Minicollege door prof. dr. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Maastricht.

In dit minicollege bespreekt prof. dr. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Maastricht, het belang, maar ook de bijzonderheden en beperkingen, van de lokale democratie, met nadruk op gemeenteraden. Gemeenten zijn een belangrijke bestuurslaag in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat: zij richten zich op veel meer dan de spreekwoordelijke stoeptegel. De autonomie en verantwoordelijkheden van gemeenten vragen om democratische legitimatie, maar die is niet eenvoudig. Raadsleden doen het raadswerk ‘erbij’ en ze worden beperkt ondersteund. De burgemeester die het te controleren college van burgemeester en wethouders voorzit, is tevens de voorzitter van de controlerende raad. Wat betekent dit in crisistijd, waarin nog steeds belangrijke en soms vergaande beslissingen worden genomen? Kunnen raadsleden hun werk dan goed doen? Kunnen ze op afstand contact houden met burgers en maatschappelijke organisaties? Kunnen ze debatteren en oordeelsvorming plegen? Kunnen ze het college bijsturen? De komende tijd wordt de Spoedwet digitale beraadslaging en besluitvorming in gemeenteraden geëvalueerd en dat is maar goed ook.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.