Theorie over thuiswerken: nieuwe mogelijkheden, vaardigheden en routines

(Positieve) HRM-lessen in crisistijd

Minicollege door prof. dr. Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht.

In dit minicollege verkent prof. dr. Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht, de gevolgen van de coronacrisis voor werk en werkenden, met nadruk op de publieke sector. Naast negatieve gevolgen (zoals werkdruk, baanonzekerheid en baanverlies) heeft de Corona-crisis ook positieve gevolgen en het zou mooi zijn als we dat overhouden aan de crisis. Ten eerste is er in maatschappelijk opzicht een herwaardering ontstaan voor professionals in de publieke sector, zoals artsen, verpleegkundigen en leraren. Naast financiële beloning is zulke waardering van groot belang voor publieke professionals. Ten tweede is werk in meer organisatorisch opzicht ingrijpend veranderd. Het vindt op afstand plaats, met grote verschillen tussen medewerkers. Leidinggevenden zijn dan belangrijk, om blijvend het gesprek aan te gaan en om uit te gaan van individuele behoeften. Ten derde wordt er op individueel niveau meer gereflecteerd op werk en loopbaan, iets dat waardevol is, maar vaak niet gebeurt. Dat kan leiden tot carrièrebeslissingen. Al deze gevolgen zijn extra interessant, omdat de coronacrisis geen sprint is maar een marathon. Dat maakt lange adem-aandacht voor human resources, prestaties en welzijn relevant.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.