Inspiratie over publiek leiderschap

De omslag van ‘crisismanagement’ naar het ‘rethinken’ van de organisatie

College door Philippe Raets, bestuursvoorzitter van ROC Zadkine.

In dit college vertelt Philippe Raets, bestuursvoorzitter van ROC Zadkine, hoe hij in deze coronaperiode de omslag van ‘crisismanagement’ naar het ‘rethinken’ van de organisatie maakt. Hoe bied je perspectief, ook aan stakeholders? En hoe blijf je in contact met je medewerkers, als professional, als collega en als mens?

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.