Theorie over publiek leiderschap

Publieke managers in crisistijd

Minicollege door prof. dr. Zeger van der Wal, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

In dit minicollege wordt ingegaan op de wijze waarop overheidsmanagers opereren in een zogenoemde ‘VUCA-world’, een wereld vol ‘volatility’, ‘uncertainty’, ‘complexity’ en ‘ambiguity’. Die omgevingskenmerken zijn in tijden van crises extra relevant. Prof. dr. Zeger van der Wal, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, legt uit welke managementvaardigheden dan cruciaal zijn en gaat in op stakeholderbeïnvloeding, politieke behendigheid, en innovatief gedrag. Juist in tijden van crises zijn die lastig in praktijk te brengen. Worden achterbannen niet ongeduldig? Spelen ego’s en oude conflicten niet op? Leiden innovaties niet tot te veel risico’s?

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.