Theorie over grensoverstijgende samenwerking

Wetenschap, politiek en de rol van de staat

Minicollege door prof. dr. Paul Frissen, bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

In dit minicollege spreekt prof. dr. Paul Frissen, bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, over de delicate balans tussen wetenschap en politiek en over de noodzaak ons te verzoenen met de gedachte dat de wereld tragisch is. Ook spreekt hij over hoe de Staat weer op het voetstuk is gezet door vrijwel alle partijen, van (extreem)links tot (extreem)rechts. Toch is het van het grootste belang om deze crisis niet een exclusieve staatsaangelegenheid te laten zijn, maar om juist – waar dat ook maar enigszins mogelijk is – de vitaliteit en solidariteit van burgers en allerlei bedrijven en maatschappelijke organisaties in te zetten in de bestrijding van deze crisis.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.