Theorie over publiek leiderschap

Publieke professionals: van romantische naar realistische perspectieven

Minicollege door prof. dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

In dit minicollege staat prof. dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, stil bij publieke professionals en hoe zij professionele kwaliteit leveren. Ofschoon professionals vaak op een voetstuk worden gezet, zijn romantische beelden nogal dominant. ‘De professional’ behandelt zijn of haar ‘zaak’, met tijd en aandacht en dan komt het goed. Gevoed door de recente coronaperiode, waarin allerlei publieke professionals ‘helden’ zijn geworden maar tevens een reëler beeld is ontstaan van hun werk, laat Noordegraaf zien wat de kritische facetten van het leveren van professionele kwaliteit zijn. Dat zijn: 1.) samenwerking en samenspel (in plaats van soloactie); 2.) capaciteit en omgaan met capaciteitsbeperkingen; 3.) logistiek en zorgen voor logistieke ondersteuning; 4.) het politieke (in plaats van alleen het technische) en dat goed kanaliseren en 5.) Beeldvorming en je openstellen naar de buitenwereld. Dat sluit aan op lopende debatten over ‘transitions in professionalism’, accentueert en voedt deze, en heeft praktische gevolgen.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.