Inspiratie over leren van crisis

Welke inzichten de corona-infectie ons brengt voor toekomstige gezondheidszorg

College door Hans Janssen, operationeel directeur Publieke Gezondheid bij de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid.

In dit college bespreekt Hans Janssen, operationeel directeur Publieke Gezondheid bij de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid, welke inzichten voor de toekomstige gezondheidszorg de corona-infectie ons brengt. De wereld wordt opgeschrikt door een grensoverschrijdende luchtweginfectie. Overheden dicteren strikte omgangsvormen in het belang van de publieke gezondheid, waardoor economische activiteiten drastisch beperkt worden. Gezondheid en gezondheidszorg domineren de (inter)nationale agenda. Of er nu wel of niet een vaccin beschikbaar komt: de gevolgen zijn immens en de wereld zal er hierna anders uit zien.

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.