Inspiratie over thuiswerken: nieuwe mogelijkheden, vaardigheden en routines

Leren van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, een voorloper in thuiswerken

College door Gerrit van de Mosselaer, beleidsadviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

In dit college vertelt Gerrit van de Mosselaer, beleidsadviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, over hoe medewerkers bij zijn organisatie in België al jaren thuiswerken. Maatwerk bij de doelgroep en bij medewerkers gaan hand in hand. Continu veranderende omstandigheden zijn intussen het nieuwe normaal voor hedendaagse overheidsdiensten. Organisatiecultuur vormt een belangrijke hefboom om hier wendbaar mee om te (kunnen) gaan en lag mede ten grondslag aan de transformatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in 2006, op het vlak van de fysieke werkomgeving en doelstellingen. Een duurzame sociale bescherming waarborgen vormt de leidraad voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Als netwerkorganisatie wil ze meerwaarde creëren voor evidence based beleid en het maatschappelijk draagvlak faciliteren. Burgerexpertise krijgt een belangrijke plaats bij de modellering van een optimale en klantgerichte dienstverlening.

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.