Theorie over na de crisis

Bestuurskundige aandacht voor de sustainable development goals om een nieuwe coronacrisis te voorkomen

Minicollege door prof. dr. Geert Bouckaert, hoogleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

In dit minicollege verkent prof. dr. Geert Bouckaert, hoogleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, de strategisch-maatschappelijke betekenis en bijdrage van de bestuurskunde in de coronacrisis. Die zijn door de crisis eerder groter dan kleiner geworden. Hij betoogt dat de bestuurskunde zich niet kan onttrekken aan de realisatie van de ‘sustainable development goals’ (SDG’s), juist ook om de kans op en impact van een crisis als de coronacrisis te verkleinen en de aanpak van zo’n crisis te versterken. Vooral SDG’s 11, 16, en 17 zijn van belang: inclusieve, veerkrachtige en duurzame steden; vreedzame en inclusieve samenlevingen, met doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen; implementatiemiddelen en samenwerking tussen partners. Dat is niet zozeer een nationale opgave, maar een Europese en globale. In Europa zal de bestuurskunde meer toekomstgericht moeten worden, culturele diversiteit op de voorgrond moeten plaatsen en moeten samenwerken met andere academische disciplines.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.