Theorie over leren van crisis

De rol van informatie in een crisis als de coronacrisis

Minicollege door prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

In dit minicollege reflecteert prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, op de rol van informatie in de aanpak van een crisis als de coronacrisis. Informatie is cruciaal, sterker, er wordt een doorslaggevend belang gehecht aan besluiten op basis van informatie. Denk aan de corona-app waaraan gewerkt wordt, of aan het dashboard dat het kabinet op 19 mei 2020 heeft aangekondigd. Meijer wijst op de gevaren van zo’n technische aanpak. Intelligent handelen vraagt om meer dan feiten verzamelen, metingen doen en ontwikkelingen monitoren. Vanuit een bestuurswetenschappelijk perspectief heeft informatie politieke, symbolische en ethische betekenis. 1. Achter het verzamelen van informatie gaan politieke keuzen schuil. 2. Informatie werkt als ‘symbool en signaal’, onder meer om uit te stralen dat men ‘in control’ is. 3. Het werken met informatie heeft ethische implicaties, bijvoorbeeld voor privacy. Dat betekent dat het werken met data en informatie politiek-bestuurlijk moet worden ingebed, in stelsels van ‘checks & balances’, met participatie en publieke controle. En het betekent dat er betekenisvolle relaties moeten worden met ervaringen en praktische kennis. Informatiemanagement vraagt om meer dan techneuten.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.