Theorie over thuiswerken: nieuwe mogelijkheden, vaardigheden en routines

De balans vinden tussen rollen

Minicollege door prof. dr. Laura den Dulk, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In dit minicollege benadrukt prof. dr. Laura den Dulk, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat de balans tussen werk en privé een dynamisch concept is. Persoonlijke voorkeuren en sociale context zijn daarin op elkaar betrokken. Preciezer, het gaat om de ‘subjectieve beleving van de combinatie van rollen in relatie tot de sociale context, levensfase, levenswaarden’. Die combinatie van rollen kan verrijkend werken, maar ook conflicten opleveren. In de huidige crisistijd, waarin mensen thuis werken (of geen werk hebben), de zorg voor kinderen dragen en weinig sociale interactie hebben, is de kans op conflicten groot. Grenzen vervagen en rolregie neemt af. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden en routines. Het vraagt tevens om nadere reflectie: wat leren we van deze crisis als het om (nieuwe) combinaties van werk en privé gaat?

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.