Theorie over grensoverstijgende samenwerking

De rol van de wetenschap in de coronacrisis

Minicollege door prof. dr. Wouter van Dooren, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Antwerpen.

In dit minicollege staat prof. dr. Wouter van Dooren, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Antwerpen, stil bij de wenselijkheid van de rol van de wetenschap in de coronacrisis. Naast zorgprofessionals die in de frontlinie van de crisis werken, zijn wetenschappers – zoals virologen en epidemiologen – de nieuwe helden. Zij geven vertrouwen, onder meer met hun ‘vlak de curve’-grafieken, en zij krijgen vertrouwen. Maar is deze cruciale rol van wetenschap wel wenselijk? Hij benadrukt dat zo’n rol ingaat tegen de principes van normale wetenschap: we willen opeens eenduidigheid, snelheid, het persoonlijke, en helderheid, in plaats van controverse, traagheid, onpersoonlijkheid en complexiteit. Hij benadrukt de fragiliteit en risico’s van de verwetenschappelijking van crisismanagement. Het leidt tot een depolitisering van politiek en een politisering van wetenschap. De politiek zal actiever moeten worden.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.