Inspiratie over veerkracht

Het jaar 2050. Hoe gaan wij daar mee om en zijn wij daar klaar voor?

College door Boke de Pater, adviseur bij Haagse Beek organisatieadvies.

In dit college blikt Boke de Pater, adviseur bij Haagse Beek organisatieadvies, vooruit op het jaar 2050. De coronacrisis leert dat het voor ons een hele grote uitdaging is om mondiaal, regionaal en lokaal goed georganiseerd om te gaan met maatschappelijke transities. Hoe doen we dat wel met andere aanstaande transities? In 2050 zijn wij, volgens recente VN prognoses, met 9,7 miljard mensen op aarde en woont 75% van al die mensen in (sterk) verstedelijkte gebieden. Al dragen India en Afrika hier relatief het sterkst aan bij, zal het een enorme impact hebben op de gehele wereld. Denk aan de impact op milieu, maar ook aan de transities op het gebied van energie, zorg, agri, voedsel, mobiliteit, lokale economie, werkgelegenheid, veiligheid en leefbaarheid. Grote en complexe uitdagingen. De antwoorden daarop liggen dichterbij dan je denkt.

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.