Theorie over leren van crisis

Greep krijgen op onzekerheid in tijden van crisis

Minicollege door prof. dr. Roland Bal, hoogleraar Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In dit minicollege laat prof. dr. Roland Bal, hoogleraar Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zien dat de aanpak van de coronacrisis ons met een hoge mate van onzekerheid confronteert en hoe wij greep krijgen op die onzekerheid. We ervaren drie grote onzekerheden: a) inhoudelijke onzekerheid (hoe gaat het ziekteverloop, komt er een vaccin, etc.); b) strategische of politieke onzekerheid (hoeveel vrijheid offeren we op, hoe ver kunnen we gaan met apps en ‘tracing’, etc.) en c) institutionele onzekerheid (welke routines, coördinatie en structuren hebben we nodig, etc.). Dat betekent dat het ‘indammen’ van ‘het probleem’ illusoir is. In ketens van interacties spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij betrokken actoren hun eigen waarden hebben en op eigen wijze handelen en framen. Wetenschap is dan van belang, maar niet gelijk de oplossing. Ook wetenschappers dragen bij aan framing. Er worden meerdere verhalen verteld en er ontstaan tegengeluiden. Ofschoon in de post-acute fase allerlei pogingen worden ondernomen om wetenschappelijke analyses op elkaar te betrekken, bevinden we ons in een fase van ‘muddling through’, van experimenteren, van uitzoeken wat werkt. Dat kan nog wel eens een tijdje aanhouden.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.