Theorie over grensoverstijgende samenwerking

Nieuwe evenwichten: de coronacrisis als aanjager van bestuurlijke en organisatorische dynamiek

Minicollege door prof. dr. Theo Camps, hoogleraar Organisatie- en Bestuurskunde aan de Tilburg University.

In dit minicollege stelt prof. dr. Theo Camps, hoogleraar Organisatie- en Bestuurskunde aan de Tilburg University, vragen naar aanleiding van de coronacrisis. Vragen omtrent de verhouding publiek en privaat, besluitvorming, uitvoering, legitimiteit, rechtvaardigheid en leiderschap. Ofschoon deze thema’s klassiek zijn 0 Camps start zijn reflectie met de onrechtvaardige en machteloze gevoelens die hij als kind meemaakte toen zijn familie met ruilverkaveling geconfronteerd werd -, deze thema’s krijgen dankzij de coronacrisis een nieuwe invulling. Wie wint en wie verliest? Hoe zit het met de verschuivende verhouding overheid en bedrijfsleven? Welke plek heeft de non-profit sector? Waar grijpt de overheid op in en wat laat ze lopen? Hoe wordt de bedoeling va beleid op ‘street level’ niveau tot uitvoering gebracht? Er ontstaan nieuwe evenwichten. Die processen zullen we moeten begrijpen, inzichtelijk moeten maken, en moeten versnellen. Daar is bestuurskundige theorievorming voor nodig, maar tevens onderzoek – bijvoorbeeld via ‘living labs’ – waarin de interacties tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gestalte krijgen terwijl ze worden onderzocht.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.