Theorie over grensoverstijgende samenwerking

‘Big Government’ of ‘Big Society’?

Minicollege door prof. dr. Trui Steen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

In dit minicollege gaat prof. dr. Trui Steen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, in op de vraag hoe samenlevingen omgaan met grote opgaven als de coronacrisis en hoe ze omgaan met publieke waarden en hoe ze ‘trade offs’ maken tussen efficiency, rechtvaardigheid, en robuustheid. Op het eerste gezicht lijken overheden aan zet te zijn, maar hoe de nieuwe sterke overheid – ‘big government’ – handelt en welke waarden ze beschermt, dat verschilt van land tot land. Vervolgens blijken maatschappelijke actoren zelf ook niet onbelangrijk. Een sterke samenleving – ‘big society’ – kan niet veronachtzaamd worden. Vraagt dat niet juist om coproductie tussen overheid en samenleving?

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.