Theorie over publiek leiderschap

De coronacrisis managen door het probleem op te zoeken, in plaats van te ontspringen

Minicollege door prof. dr. Martijn van der Steen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

In dit minicollege verkent prof. dr. Martijn van der Steen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoe overheden met radicale onzekerheid om kunnen gaan. Al terugkijkend kunnen we de evolutie van de coronacrisis mooi verklaren, maar tot voorkort waren de crisis en haar gevolgen letterlijk onvoorstelbaar. De crisis belichaamt totale of radicale onzekerheid. De crisis is een ‘unknown unknown’. Het onvoorstelbare komt niet door ‘lack of information’, maar door ‘lack of imagination’. Hoe kunnen overheden inspelen op voorspelbare verrassingen? Welke routes kunnen ze bewandelen en welke routekaarten kunnen ze presenteren? Martijn van der Steen loopt enkele bekende routes langs (robuustheid, ‘agility’ en veerkracht), maar benadrukt vooral het belang van ‘anti-fragiliteit’. In plaats van het gevaar indammen, ontspringen of verdragen, kunnen we het ook opzoeken. Niet ‘handle with care’, maar ‘please mishandle me’. Dat vraagt om een lerend, tastend, struikelend bestuur, met korte feedback loops en bijpassende sturing en verantwoording.

Deze video is geproduceerd door de Vereniging voor Bestuurskunde en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. De Vereniging voor Bestuurskunde is aan de start van de coronacrisis met een Speciale State of Science (S-SoS-online) begonnen. Dit is een reeks minicolleges waarin verschillende hoogleraren spreken over besturen in crisistijd. In korte online colleges van ongeveer acht minuten delen zij hun inzichten.