Inspiratie over grensoverstijgende samenwerking

Oplossingen vinden zonder organisaties

College door Harold Janssen, oprichter van DeLimes organisatieontwikkeling en organisatieactivist van het eerste uur.

In dit college stelt Harold Janssen, oprichter van DeLimes organisatieontwikkeling en organisatieactivist van het eerste uur, dat men veel te veel oplossingen zoekt in organisaties. Dat terwijl organisaties niet oneindig verbeterbaar zijn. Beter is zoeken naar oplossingen zonder organisaties of met organisaties op gepaste afstand. Dan kan er weer een nieuw evenwicht ontstaan. Met name de mensen in de cruciale beroepen zouden daar wel eens veel baat bij kunnen hebben. Als volwassen en trotse Nederlanders kunnen we zoveel beter.

Deze video is geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd. Haagse Beek organisatieadvies is aan de start van de coronacrisis met webinars voor de frontwerkers en thuiszitters begonnen. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden.