Crises en het openbaar bestuur

Leer over publieke uitdagingen in tijden van crisis!
  • De coronacrisis is een crisis van ongekend formaat.
  • Juist in dergelijke tijden is kennisdeling ontzettend belangrijk. In deze MOOC bieden wij jou online verdieping over crises en het openbaar bestuur.
  • De ‘inspiratie’-video’s in deze MOOC zijn geproduceerd door Haagse Beek organisatieadvies en de ‘theorie’-video’s door de Vereniging voor Bestuurskunde. Beiden zijn in overleg met OMOOC op deze website gepubliceerd.

Publiek leiderschap

Tijden van crisis bieden een podium aan publieke figuren. Zij spelen zo een belangrijke rol in de crisisbeleving van burgers en de mate waarin die burgers zich houden aan door de overheid gestelde maatregelen. Hoe handelt de overheidsmanager in tijden van crisis en welke uitdagingen ervaart hij of zij?
Inspiratie

Werken aan een innovatievriendelijke biotoop

In dit college gaat Menno Spaan in op de fasen van de coronacrisis voor een organisatie. Hij zoomt hierbij in op één van de elementen: concreet werken aan een innovatievriendelijke biotoop.
Theorie

Publieke managers in crisistijd

In dit minicollege gaat prof. dr. Zeger van der Wal in op de wijze waarop overheidsmanagers opereren in een zogenoemde ‘VUCA-world’, een wereld vol ‘volatility, 'uncertainty, 'complexity’ en ‘ambiguity’.
Theorie

Besluitvorming onder condities van onzekerheid

In dit minicollege legt prof. dr. Barbara Vis uit hoe politici en beleidsmakers, maar ook burgers, besluiten nemen te midden van onzekerheid.
Theorie

Een internationale reflectie op leiderschap in de coronacrisis

In dit minicollege geeft prof. dr. Paul 't Hart op basis van zijn internationale onderzoeken naar publiek leiderschap in crisissituaties een reflectie op de coronacrisis.
Theorie

De coronacrisis managen door het probleem op te zoeken, in plaats van te ontspringen

In dit minicollege verkent prof. dr. Martijn van der Steen hoe overheden met radicale onzekerheid om kunnen gaan.
Theorie

Hoe bestuurders lerende reflexiviteit betrachten in de coronacrisis

In dit minicollege analyseert prof. dr. Roel in 't Veld variëteit en reflexiviteit als ijkpunten voor goed besturen in de kennisdemocratie.

Grensoverstijgende samenwerking

De uitdagingen die een crisis met zich meebrengt zijn gigantisch. Organisaties in de gehele publieke sector bundelen daarom hun krachten en werken effectief samen.
Inspiratie

City deals: 'Een slimme stad, zo doe je dat!'

In dit college staat Jan Willem Wesselink stil bij het concept van 'City Deals'. Met City Deals worden verbindingen gelegd over domeinen heen. Leerzaam voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de coronacrisis.
Inspiratie

Oplossingen vinden zonder organisaties

In dit college stelt Harold Janssen dat men veel te veel oplossingen zoekt in organisaties. Beter is zoeken naar oplossingen zonder organisaties of met organisaties op gepaste afstand.
Theorie

Effectieve grensoverstijgende samenwerking

In dit minicollege verkent prof. dr. Sandra Groeneveld de principes van effectieve samenwerking, vooral voor teams waarin professionele, organisatorische en/of sectorale grenzen overschreden worden.
Theorie

'Big Government' of 'Big Society'?

In dit minicollege gaat prof. dr. Trui Steen in op de vraag hoe samenlevingen omgaan met grote opgaven als de coronacrisis en hoe ze omgaan met publieke waarden.
Theorie

Wetenschap, politiek en de rol van de staat

In dit minicollege spreekt prof. dr. Paul Frissen over de delicate balans tussen wetenschap en politiek en over de noodzaak ons te verzoenen met de gedachte dat de wereld tragisch is.
Theorie

De coronacrisis als grensoverschrijdende crisis

In dit minicollege gaat prof. dr. Arjen Boin in op het coronavirus als grensoverschrijdende crisis, oftewel ‘transboundary crisis’ in de internationale literatuur.
Theorie

Lokaal bestuur is cruciaal in crises

In dit minicollege legt prof. dr. Marcel Boogers uit waarom lokaal bestuur voor bestuurskundigen belangrijk is en wat de specifieke kenmerken van lokaal bestuur zijn.
Theorie

Bestuurlijke reflexen bij 'wicked problems'

In dit minicollege legt prof. dr. ir. Katrien Termeer uit welke bestuurlijke reflexen ontstaan als ‘wicked problems’ opspelen, en hoe een ‘small wins’-aanpak, een aanpak van kleine stappen, dan voordelen biedt.
Theorie

De rol van de wetenschap in de coronacrisis

In dit minicollege staat prof. dr. Wouter van Dooren stil bij de wenselijkheid van de rol van de wetenschap in de coronacrisis.
Theorie

Bijzonderheden en beperkingen van lokale democratie in tijden van crisis

In dit minicollege bespreekt prof. dr. Klaartje Peters het belang, maar ook de bijzonderheden en beperkingen, van de lokale democratie, met nadruk op gemeenteraden.

Leren van crisis

Hoewel een crisis een grote uitdaging is voor de maatschappij, biedt een crisis ook veel leermogelijkheden. Hoe leren we van crises en wat doen we in de toekomst met deze kennis?
Inspiratie

Het 'Bij'-effect: lessen van bijen voor na de crisis

In dit college verkent Ramon Hagedoorn crisismanagement. Bijen zijn slimme crisismanagers en een imker is dat - als het goed is - ook. Wat leren zij ons voor de periode na de coronacrisis?
Inspiratie

Omgaan met onzekerheid en wat bestuurders in deze tijd kunnen leren van een kunstenaar

In dit college deelt kunstenares Tinkebell haar blik op omgaan met onzekerheid.
Inspiratie

Welke inzichten de corona-infectie ons brengt voor toekomstige gezondheidszorg

In dit college bespreekt Hans Janssen welke inzichten voor de toekomstige gezondheidszorg de corona-infectie ons brengt.
Theorie

Het belang van gedegen gedragsinterventies

In dit minicollege past prof. dr. Lars Tummers de gedragsbestuurskunde toe op de coronacrisis.
Theorie

De coronacrisis als bestuurlijke 'game changing reset'

In dit minicollege reflecteert prof. dr. Caspar van den Berg op de vraag hoe de coronacrisis het bestuurlijke landschap verandert, aan de hand van zijn eigen onderzoekslijnen.
Theorie

Een complexe crisis: hoe evalueren en leren?

In dit minicollege legt prof. dr. Hans de Bruijn uit hoe we de coronacrisis kunnen evalueren, om hier van te leren.
Theorie

Waarom de beleidsaanpak binnen de coronacrisis om een lerend bestuur vraagt

In dit minicollege licht prof. dr. Wim van de Donk toe waarom de beleidsaanpak binnen de coronacrisis om een lerend bestuur vraagt.
Theorie

Greep krijgen op onzekerheid in tijden van crisis

In dit minicollege laat prof. dr. Roland Bal zien dat de aanpak van de coronacrisis ons met een hoge mate van onzekerheid confronteert en hoe wij greep krijgen op die onzekerheid.
Theorie

Transformeren naar lerende gemeenschappen via de coronacrisis

In dit minicollege noemt Jet Bussemaker de coronacrisis een ‘waanzinnig maatschappelijk experiment, dat geen enkele medisch-ethische toets zou doorstaan’. Mede op grond van het recente advies van de RVS, '(samen)leven is meer dan overleven', beargumenteert zij dat deze ‘ontwrichtende disruptie’ betekent dat er geen eenvoudige, planmatige oplossingen zijn en dat incrementele adaptatie - ‘muddling through’ - eveneens onvoldoende is.
Theorie

De rol van informatie in een crisis als de coronacrisis

In dit minicollege reflecteert prof. dr. Albert Meijer op de rol van informatie in de aanpak van een crisis als de coronacrisis.

Veerkracht

Een crisis is een zware tijd. Het is daarom van cruciaal belang dat de overheid het vermogen opbouwt om zich aan te passen aan stress en tegenslag. Daarmee kan zij terugveren en een zware tijd benutten om daar sterker uit te komen.
Inspiratie

Veerkracht betekent van globalisering naar lokalisering!

In dit college gaat Jaap Peters in op economische en organisatorische systemen in tijden van crisis en stelt hij dat deglobalisering nodig is om organisaties veerkrachtiger te maken.
Inspiratie

Veerkrachtige kijk op omgaan en opslaan van informatie

In dit college toont Martijn Aslander een nieuw perspectief op omgaan met en opslaan van informatie.
Inspiratie

Naar maatschappelijke veerkracht door publiek leiderschap

In dit college bespreekt prof. dr. Paul 't Hart hoe je publiek leiderschap vormgeeft in de volgende fase van de coronacrisis, waarin maatschappelijke veerkracht centraal staat.
Inspiratie

Het jaar 2050. Hoe gaan wij daar mee om en zijn wij daar klaar voor?

In dit college blikt Boke de Pater vooruit op het jaar 2050. De coronacrisis leert dat het voor ons een hele grote uitdaging is om mondiaal, regionaal en lokaal goed georganiseerd om te gaan met maatschappelijke transities. Hoe doen we dat wel met andere aanstaande transities?
Inspiratie

Hoe leren we als individu en organisatie veerkrachtig te zijn?

In dit college vertelt Matthijs Steeneveld over tegenslag. Tegenslag is niet leuk, maar hoort bij het leven. Hoe leren we als individu en organisatie veerkrachtig te zijn?
Inspiratie

Veerkracht in buurten en wijken, hoe boor je dat aan?

In dit college vertelt Birgit Oelkers over haar ervaring met veerkrachtige buurten. Ze zijn er namelijk! buurten en dorpen met sterke gemeenschappen, waar bewoners in crisistijden meteen veerkrachtig weten te handelen.
Theorie

Politiek ten tijde van de coronacrisis

In dit minicollege reflecteert prof. dr. Uri Rosenthal op de coronacrisis. Hij bespreekt enkele politieke facetten en laat zien dat de oproep van de minister-president om ‘vol te houden’ aansluit bij het belang van veerkracht tijdens en na crises