How to over whole system in the room

Gebruik deze tools om alle belanghebbenden vanaf het begin van het proces te betrekken.

Om alle belanghebbenden te kunnen betrekken, moet je in kaart brengen wie belanghebbend zijn en hun invloed waarderen. Hier kun je verschillende instrumenten en technieken voor gebruiken.

  • Om een oplossing voor problemen te kunnen vormgeven, maar ook om te bepalen wie eventueel invloed kan hebben op de uitvoerbaarheid van die oplossing, breng je alle bij jouw probleem betrokken belanghebbenden in kaart.
  • Dat doe je middels een stakeholderanalyse, waarna je alle belanghebbenden uitnodigt om mee te denken. Wil je meer weten over hoe je dat doet? Bekijk dan  onderstaande video voor een verdere toelichting.

 

Als medewerkers met een arbeidsbeperking een probleem ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, bestond daar binnen de gemeente Amsterdam een standaard proces voor. Deze bleek niet toereikend. Men besloot in vier intensieve dagen een nieuwe werkwijze te zoeken die tot een beter afgestemd proces zou leiden. Clara Wiegel, coach Lean, Agile en Design Thinking, vertelt hoe het team daarbij alle belanghebbenden betrok.

Ga zelf aan de slag!

Lees, luister of kijk. Download de achtergrondinformatie, instrumenten en technieken en verdiep je eventueel in de aanvullende uitleg.

 

Analysegrafiek voor het in kaart brengen van de belanghebbenden. | Template

Dit eenvoudige template helpt om inzicht te krijgen in wie alle belanghebbenden binnen jouw probleem zijn.

Programma voor bijeenbrengen belanghebbenden. | Praktijkvoorbeeld

Dit programma gebruikten wij voor het bijeenbrengen van alle belanghebbenden die bij het ontwikkelen van deze MOOC betrokken waren. In de praktijk loopt het altijd anders, maar een strakke leidraad, zodat je wel precies weet waar je bent en wat je nog wilt, helpt enorm.