Inspiratie over denk groot en neem kleine stappen

Leer waarom je kleine stappen moet zetten op weg naar een groter doel.

Wees ambitieus bij het oplossen van vraagstukken en experimenteer, maar maak de stappen behapbaar.

  • Bij het oplossen van problemen hoef je de te volgen weg nog niet te kennen, maar je moet wel weten welke richting je op wil. Durf groot te dromen. Dit geeft energie en creëert ruimte voor vernieuwing.
  • Werk vervolgens in kleine stappen, kortcyclisch en systematisch in de richting van het beoogde doel.
  • Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onderstaande video voor een verdere toelichting.

Als medewerkers met een arbeidsbeperking een probleem ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, bestond daar binnen de gemeente Amsterdam een standaard proces voor. Deze bleek niet toereikend. Men besloot in vier intensieve dagen een nieuwe werkwijze te zoeken die tot een beter afgestemd proces zou leiden. Wilma van den Maagdenberg en Marc Brugman, teamleden van het eerste uur, vertellen waarom zij daarbij een grote ambitie formuleerden en hoe ze daar nu in kleine stappen naartoe werken.