Inspiratie over klant centraal

Leer waarom je de klant centraal stelt bij alles wat je doet.

Het centraal stellen van de klant helpt je te achterhalen hoe je meerwaarde toevoegt voor die klant.

  • Om te leveren wat een klant wenst, is het belangrijk om de klant centraal te stellen. De kern van het probleem kan alleen achterhaald worden door je te verdiepen in de klant.
  • Wil je meer weten over waarom je dat doet? Bekijk dan onderstaande video voor een verdere toelichting.

Als medewerkers met een arbeidsbeperking een probleem ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, bestond daar binnen de gemeente Amsterdam een standaard proces voor. Deze bleek niet toereikend. Men besloot in vier intensieve dagen een nieuwe werkwijze te zoeken die tot een beter afgestemd proces zou leiden. Patricia Manakane, initiator van de zoektocht, vertelt waarom zij daarin de klant centraal stelde.