Inspiratie over introductie

Leer welke vier principes Lean, Agile en Design Thinking delen.

Stel de klant centraal, denk groot en neem kleine stappen, bepaal als management het ‘wat’ en als medewerkers het ‘hoe’ en breng zo vroeg mogelijk alle belanghebbenden bij elkaar.

  • De wensen van de klant en technologische mogelijkheden veranderen regelmatig. Wendbaar werken maakt het mogelijk om daar als organisatie snel en adequaat op te reageren.
  • Het uiteindelijke doel is de klant bieden wat op dat moment nodig is.
  • Lean, Agile en Design Thinking vormen de basis van wendbaar werken. Ze worden vaak als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet! Ze delen namelijk vier principes.
  • Wil je weten welke vier principes dit zijn? Bekijk dan onderstaande video voor een verdere toelichting.

Clara Wiegel, coach Lean, Agile en Design Thinking, vertelt hoe deze methodes elkaar versterken. Ten grondslag aan dit verhaal ligt een artikel dat zij schreef. In de video visualiseert Jefta Bade het gesprek tussen Arjan Postma en Clara Wiegel door middel van een praatplaat. Het artikel en de praatplaat vind je hieronder.

Lees meer!

In bovenstaande video worden twee documenten besproken en gevormd. Download ze hier.

Waar het denken in vier principes vandaan komt. | Artikel

Ten grondslag aan het idee dat Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken ligt een artikel dat Clara Wiegel schreef.

Praatplaat Jefta Bade | Visualisatie

In de video visualiseert Jefta Bade het gesprek tussen Arjan Postma en Clara Wiegel door middel van een praatplaat.