Inspiratie over whole system in the room

Leer waarom je alle partijen vanaf het begin van het proces moet betrekken.

Het betrekken van alle belanghebbenden bij het aanpakken van een probleem, creëert een breed gedragen oplossing.

  • Te vaak worden oplossingen voor problemen vanuit een beperkt perspectief vormgegegeven, waarna de belanghebbenden een aanpassing op die oplossing wensen. Dat is inefficiënt.
  • Voorkom dubbel werk en betrek alle belanghebbenden al aan het begin van het proces.
  • Wil je meer weten over waarom je dat doet? Bekijk dan onderstaande video voor een verdere toelichting.

Als medewerkers met een arbeidsbeperking een probleem ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, bestond daar binnen de gemeente Amsterdam een standaard proces voor. Deze bleek niet toereikend. Men besloot in vier intensieve dagen een nieuwe werkwijze te zoeken die tot een beter afgestemd proces zou leiden. Patricia Manakane, initiator van de zoektocht, vertelt waarom zij daar alle belanghebbenden bij betrok.