Inspiratie over introductie

Leer aan de hand van een voorbeeld hoe wendbaar werken succesvol in de praktijk kan worden gebracht.

Voor de problemen die medewerkers met een arbeidsbeperking ervaren, is de gemeente Amsterdam op zoek gegaan naar een werkwijze die tot goede oplossingen leidt.

  • Wendbaar werken is binnen de gemeente Amsterdam succesvol in de praktijk gebracht middels ‘Maat & Daad’. Het idee voor dit multidisciplinaire team ontstond tijdens een vierdaagse werksessie.
  • Maat & Daad verbetert de dienstverlening aan medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de gemeente. Ze levert daarmee een bijdrage aan de wens om een inclusieve organisatie te zijn.
  • Wil je meer weten over Maat & Daad? Bekijk dan onderstaande video voor een verdere toelichting.

Jaap de Groot en Robin Arends, teamleden van Maat & Daad, vertellen hoe dit initiatief middels wendbaar werken vorm kreeg, en welke successen ze behaalden.