Inspiratie over het management bepaalt het ‘wat’, de medewerkers het ‘hoe’

Leer waarom het management zich bezig moet houden met ‘wat’ er moet gebeuren en de medewerkers met ‘hoe’ dat moet gebeuren.

De wendbaar werkende manager bemoeit zich bij het oplossen van vraagstukken met het plan en niet met de uitvoering.

  • Wendbaar werken vergt een andere managementstijl dan wellicht gebruikelijk is in jouw organisatie.
  • Het management vervult in een wendbaar werkproces namelijk geen traditionele ‘command’-rol, maar juist een ‘influence’-rol! Hij of zij geeft aan ‘wat’ er nodig is, maar bemoeit zich niet met ‘hoe’ dingen gedaan worden. Dat is aan de medewerkers die daarvoor de kennis, kunde en ervaring hebben.
  • Een manager moet dus op zijn of haar handen zitten! Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onderstaande video voor een verdere toelichting.

Als medewerkers met een arbeidsbeperking een probleem ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, bestond daar binnen de gemeente Amsterdam een standaard proces voor. Deze bleek niet toereikend. Men besloot in vier intensieve dagen een nieuwe werkwijze te zoeken die tot een beter afgestemd proces zou leiden. Patricia Manakane, initiator van de zoektocht, vertelt hoe haar stedelijk directeur in dit proces aangaf 'wat' ze wilde, waardoor zij zelf kon bepalen ‘hoe’ ze dat ‘wat’ ging bereiken.