Theorie over de organisatie bepaalt 'wat', de medewerkers 'hoe'

Meer verdieping | De organisatie bepaalt ‘Wat’, medewerkers ‘Hoe’

Een selectie van interessante video's, artikelen en boeken.

Om een wendbare organisatie te zijn, is het belangrijk om gebruik te maken van alle kennis en specialismen die je in huis hebt. Dat betekent een andere manier van aansturen van medewerkers. De organisatie moet duidelijk zijn over de richting waar ze heen wil. ‘Wat’ wil de organisatie? Dat moeten alle medewerkers helder op het netvlies hebben. Daarna moet er ruimte zijn voor de medewerkers om de beste weg ernaar toe en oplossingen te vinden. Onderstaand laten we zien wat er gebeurt als je dat als organisatie wel, of niet doet.

Hieronder vind je extra theorie over dit principe. Bekijk óók andere praktische tools bij de ‘How to’-pagina van het principe ‘De organisatie bepaalt ‘Wat’, de medewerkers ‘Hoe”.

Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

VIDEO (10 min) | Greatness van David Marquet over loslaten

In deze video wordt op een mooie manier verteld wat er gebeurt als je als 'grote baas' loslaat.

VIDEO (8 min) | The smell of the place van prof. Sumantra Ghoshal, een organisatie als een fris bos of een drukkende stad

In deze video vertelt professor Ghoshal heel beeldend over verschillende bedrijfsculturen en wat dat met medewerkers doet.

BOEK | Lean, Getting the right Things Done: het effectueren van strategie

Terecht is er veel geschreven over de procesmatige aspecten van Lean. Dit boek 'Getting the Right Things Done' verlegt de aandacht naar Lean-management: 'strategy deployment', het effectueren van strategie. Alleen maar het verbeteren van alle processen blijkt namelijk niet voldoende. Er is meer nodig: (1) Focus (Wat moeten we absoluut bereiken en waaraan besteden we dus ook nadrukkelijk géén tijd?) (2) Afstemming (Hoe ontsluiten we de benodigde inzichten en kennis binnen de organisatie? Hoe houden we de verschillende belangen voor ogen? Hoe zorgen we voor draagvlak?) (3) Snel reageren op kansen en bedreigingen. Dit boek neemt je mee in hoe je dit kunt bereiken en inrichten (bron: samenvatting Bol.com).