Inspiratie over de organisatie bepaalt 'wat', de medewerkers 'hoe'

Maat & Daad: Goede dienstverlening was de eis, medewerkers ontworpen hoe

Manager geeft alleen richting, medewerkers bedenken de oplossing.

Lean, Agile en Design Thinking vragen alle drie om een heel ander soort management dan we gewend zijn. Daar zit vaak de grootste randvoorwaarde voor succes als een bedrijf een Lean, Agile of Design Thinking transformatie doormaakt.

De manager faciliteert en zit niet meer in de traditionele ‘command’ rol, maar in de ‘influence’ rol. De organisatie (vaak in de rol van de manager) geeft richting en geeft aan ‘Wat’ er nodig is maar bemoeit zich niet met ‘Hoe’ dingen gedaan worden. Dat doen medewerkers die de kennis, kunde en ervaring hebben. Het is belangrijk dat er een continue uitwisseling is tussen management en medewerkers over het ‘Wat’ en het ‘Hoe’, want daar vindt het leren & verbeteren plaats.

Deze nieuwe invulling van de rol als managers is niet makkelijk, want als manager zul je vaak op je handen moeten gaan zitten, ook al heb je ideeën over de mogelijke oplossing. Maar voor die oplossing heb je als manager nou juist de specialisten! Deze manier van werken levert betere resultaten voor de klant en meer gemotiveerde medewerkers op.

Bekijk de case video Maat & Daad over de gezette processtappen door een gepassioneerd team.
Of bekijk meteen de Inspiratie video hoe dit principe bij de case Maat & Daad is aangepakt.

Maat & Daad - processtappen en succesvolle teamvorming

Jaap de Groot en Robin Arends, teamleden van Maat & Daad, vertellen gepassioneerd hoe ze zijn gestart, welke stappen zijn genomen en waarom het team succesvol is.

Maat & Daad verbetert de dienstverlening aan medewerkers met een arbeidsbeperking binnen gemeente Amsterdam. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappelijk belangrijke wens voor inclusie.

De stappen bij Maat & Daad:
1. De problemen werden zo groot dat de tijd rijp was voor een geheel nieuwe aanpak.
2. Naar de klant toe! In interviews werd naar ervaringen gevraagd en vooral geluisterd.
3. De 4-daagse cocreatie werksessie. Een team én de klant gingen aan de slag. Verschillende tools zijn gebruikt om tot een oplossing te komen. Daarbij gedacht vanuit de klànt i.p.v vanuit het ‘systeem’.
4. Multidisciplinair team ging aan het werk in kleine stappen problemen oplossen, direct voor de aanvragers en daarna structureel in de organisatie. En zo werken ze nog steeds met passie!

Case Maat & Daad bij gemeente Amsterdam
Hierbij wordt sinds een jaar succesvol 'wendbaar' gewerkt. Korte uitleg van het proces.
Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

Inspiratie - Maat & Daad - Organisatie bepaalt 'Wat', medewerkers 'Hoe'

Een betere oplossing bedacht door gedreven medewerkers.

In deze video vertelt programmamanager Patricia Manakane dat haar stedelijke directeur alleen aangaf 'Wat' ze wilde. Patricia Manakane vertelt hoe prettig ze het vond dat ze zelf kon bepalen hoe ze het wilde aanpakken. Over haar zoektocht naar een nieuwe innovatieve aanpak. En dat ze in die nieuwe aanpak ook soms op haar handen moest gaan zitten. Want toen bepaalden de specialisten, mét de klant, hoe de oplossing eruit ging zien.

Meer over principe #3

De organisatie bepaalt 'Wat', de medewerkers 'Hoe'

Management is kaderstellend (richting, financiën, tijdsbestek etc.) en faciliteert, maar bemoeit zich niet met hoe dingen gedaan worden. Dat doen medewerkers die de kennis, kunde en ervaring hebben.
How to over de organisatie bepaalt 'wat', de medewerkers 'hoe'

Hoe werkt dat? De organisatie bepaalt 'Wat' en de medewerkers 'Hoe'?

Wat vergt dat van alle partijen, maar zeker ook wat levert dat op?
Theorie over de organisatie bepaalt 'wat', de medewerkers 'hoe'

Meer verdieping: Organisatie 'Wat', medewerkers 'Hoe'

Achterliggende theorie, boeken en interessante video's en artikelen