How to over de organisatie bepaalt 'wat', de medewerkers 'hoe'

Maat & Daad | Hoe werkt dat? De organisatie bepaalt ‘Wat’, de medewerkers ‘Hoe’?

Invulling managementeisen en medewerkersrollen.

Lean, Agile en Design Thinking vragen alle drie om een heel ander soort management dan we gewend zijn in veel organisaties. Managers en medewerkers krijgen een heel andere rol. Waar het eerst heel normaal was dat een manager aangaf wat er moest gebeuren en vooral ook hoe dat moest gebeuren, gaat de manager nu alleen maar over het ‘wat’. De medewerkers hebben namelijk de kennis en kunde om de beste oplossing te bedenken en om daar in kortcyclische stappen naartoe te werken, zodat ze onderweg kunnen leren en verbeteren.

We nemen je mee in wat je nodig hebt van managers én van medewerkers om op deze nieuwe manier te kunnen werken en waarom je dat zou moeten willen. Wat vergt dat van alle partijen, maar ook wat levert het voor positieve effecten op?

Bekijk éérst de casevideo van Maat & Daad over de gezette processtappen door een gepassioneerd team. Kijk daarna de ‘How to’-video en download de tools om ze zelf te gebruiken.

Maat & Daad - processtappen en succesvolle teamvorming

Jaap de Groot en Robin Arends, teamleden, vertellen gepassioneerd hoe ze zijn gestart, welke stappen zijn genomen en waarom het team succesvol is.

Maat & Daad verbetert de dienstverlening aan medewerkers met een arbeidsbeperking binnen gemeente Amsterdam. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappelijk belangrijke wens voor inclusie.

De stappen bij Maat & Daad:
1. De problemen werden zo groot dat de tijd rijp was voor een geheel nieuwe aanpak.
2. Naar de klant toe! In interviews werd naar ervaringen gevraagd en vooral geluisterd.
3. De 4-daagse cocreatie werksessie. Een team én de klant gingen aan de slag. Verschillende tools zijn gebruikt om tot een oplossing te komen. Daarbij gedacht vanuit de klànt i.p.v vanuit het ‘systeem’.
4. Multidisciplinair team ging aan het werk in kleine stappen problemen oplossen, direct voor de aanvragers en daarna structureel in de organisatie. En zo werken ze nog steeds met passie!

Case Maat & Daad bij de gemeente Amsterdam
Hierbij wordt sinds een jaar succesvol 'wendbaar' gewerkt. Een korte uitleg van het proces.
Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

'How to'-video | Maat & Daad | Organisatie bepaalt 'Wat', de medewerkers 'Hoe'

Hoe je soms op je handen moet zitten als manager.

In deze video vertelt Clara Wiegel, coach Lean, Agile en Design Thinking, wat je nodig hebt van managers en medewerkers om zo te werken. Wat vergt dat van alle partijen en en vooral waarom wil je dat, wat levert het op?

SITE & PRESENTATIE | De 'Verbeter Kata', een manier van denken en routine

De 'Verbeter Kata' en vooral de manier van denken erachter geven houvast om in kleine stappen naar een grote ambitie toe te werken. Ook al weet je de weg niet, je weet dat je stap voor stap dichterbij je doel komt. In deze site en bijbehorende presentatie van Mike Rother wordt het op een eenvoudige manier uitgelegd. Ter informatie: 'doeltoestand' is 'target condition' in het Engels.

VIDEO (7 min) | De 'Verbeter Kata' uitgelegd

Beth Carrington beschrijft hoe het beoefenen van de routines van de 'Verbeter Kata' & 'Coaching Kata' je helpt je organisatie op één lijn te brengen, innovatie (groot en klein) op elk niveau te laten plaatsvinden en ervoor te zorgen dat teams op een systematische, wetenschappelijke manier naar doelen werken.