Inzicht #1: Samenwerken met ketenpartners, deel 1

Hoe het bovengronds brengen van een beek om een intensief samenspel vraagt.

Een waterschap koesterde al langer de wens om een beek - die zich gedeeltelijk ondergronds bevindt - weer bovengronds te krijgen. Tot voor kort zonder succes. Onlangs ontstond er toch er concrete kans, vanwege de uitbreidingsplannen van een plaatselijk bedrijf. Om die uitbreiding mogelijk te maken, is natuurcompensatie nodig. Het bovengronds brengen van de beek kan een goede invulling zijn van die natuurcompensatie. Het plan vraagt om een intensief samenspel tussen de gemeente, de provincie, het waterschap, het bedrijf en de omgeving.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#1
Erica Spiegelenberg | Arjan Sikking | Marleen Dros
Adviseur RO-planontwikkeling, gemeente | projectleider Plussenbeleid en Geitenhouderij, provincie | vergunningverlener Keur, waterschap
Erica Spiegelenberg, adviseur RO-planontwikkeling bij de gemeente, vertelt in dit inzicht over de nieuwe rol van haar gemeente in het samenspel dat trachtte de beek bovengronds te krijgen. Arjan Sikking, projectleider Plussenbeleid en Geitenhouderij bij de provincie, vertelt hoe hij daarin een stap terug deed en het waterschap en de gemeente de regie gaf. Marleen Dros, vergunningverlener Keur bij het waterschap, sluit af en vertelt over het integrale team dat een voorwaarde vormde voor succes.

De gemeente probeert alvast te wennen aan de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet vraagt. Het contact met andere overheidsorganisaties is intensiever. De kunst is nu om ook bedrijven en initiatiefnemers op de goede manier te betrekken.

"De constatering dat er een opgave lag die we als overheden samen konden oppakken zorgde voor de wil om op een andere manier te kijken naar een proces. Niet vanuit de regels, maar vanuit de gezamenlijke doelstellingen."

- Arjan Sikking, projectleider Plussenbeleid en Geitenhouderij, provincie
Inzicht #1: Samenwerken met ketenpartners, deel 1 | MOOC ‘Anders samenwerken door de Omgevingswet’

Cases

  • Aan het werk met de Omgevingswet

    In bijna elk document over de Omgevingswet lees je het: de cultuur, werkwijzen, houding en gedrag moeten veranderen om de Omgevingswet tot een succes te maken. De knop moet om. Dit geldt niet alleen voor overheden, maar voor alle partijen die een rol spelen binnen de fysieke leefomgeving, dus ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de publicatie ‘Aan het werk met de Omgevingswet’ worden de mogelijke veranderingen als gevolg van de Omgevingswet in het kort beschreven. Ook wordt aangegeven op welke wijze een gemeente aan de slag kan om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet. Download de publicatie hier (.PDF)

  • HR-veranderopgave

    Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een grote, fundamentele stelselherziening, die nodig was, omdat de oude wet- en regelgeving te versnipperd was en teveel gericht op deelbelangen. De nieuwe Omgevingswet gaat uit van meer samenhang, integraliteit en denken in mogelijkheden. De HR-veranderopgave voor de nieuwe Omgevingswet is enorm; 80% van de totale transitie gaat over houding en gedrag. Het is ook een complexe opgave, het is immers nog niet duidelijk hoe het eindbeeld eruit komt te zien en wat er uiteindelijk van organisaties en hun medewerkers wordt gevraagd. Verder lezen op de website van A&O fonds Waterschappen.

  • Anders werken

    De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken. Samenhangend, samenwerkend, in samenspraak met de samenleving. Wat betekent dat voor overheden? En hoe bereid je je hierop voor? Verder lezen op de website van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.