Inzicht #7: Samengevat, de essenties van samenwerken en aan de slag met de toolkit

Ga zelf aan de slag!

Succesvol samenwerken is afhankelijk van een combinatie van drie bouwstenen: inhoud, proces en relatie. Inhoud gaat over de opgave. Wat willen we bereiken en waarom? Ook de (bestuurlijke) kaders en ieders individuele bijdrage aan de opgave zijn hierbij belangrijk. Proces (of procedure) gaat over wie er betrokken is en vanuit welke rol, maar ook het organiseren van besluitvorming en bestuurlijk draagvlak. Relatie gaat over hoe je met elkaar omgaat, het vertrouwen dat je met elkaar opbouwt en je persoonlijke houding en gedrag. Deze drie essenties zijn vaak teruggekomen in de inzichten van deze MOOC. In de video hieronder worden ze nog éénmaal herhaald, waarna uitgelegd wordt hoe je zelf aan de slag kunt gaan met onze speciaal ontwikkelde toolkit.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#7
De essenties van samenwerken en aan de slag met de toolkit
Samenwerking is een van de pijlers van de geest van de Omgevingswet. Zowel interne samenwerking, als tussen ketenpartners. Maar ook samenwerking met de maatschappij: met inwoners of initiatiefnemers. Onze speciaal ontwikkelde toolkit bestaat uit een set van zestien kaartjes met vragen en een format om inzichten en goede voornemens over jouw samenwerking vast te leggen.
- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.