Anders werken door de Omgevingswet

Het laatste inzicht van deze MOOC is op 3 oktober verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Om de invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken is een andere manier van werken noodzakelijk. Dit stelt eisen aan de organisatie in het algemeen, maar ook aan de overheidsprofessional als individu. Met deze vierdelige MOOC wil OMOOC samen met het A+O fonds Gemeenten, de VNG en het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet een impuls geven aan het verandertraject dat de gemeenteambtenaar doorloopt op het gebied van inhoud, netwerk en vaardigheden, met als doel om hem of haar anders te leren werken.