Inzicht #6: Samenwerken met de maatschappij, deel 2

Een visie met draagvlak in de voormalig gemeente Korendijk.

Vijf jaar geleden is de Werkgroep Overlast Nieuwendijk (WON) in het leven geroepen door verontruste inwoners van het buurtschap Nieuwendijk in de voormalig gemeente Korendijk. De aanleiding was grote overlast van parkerende bezoekers die met de pont naar eiland Tiengemeten gingen. Eiland Tiengemeten is eigendom van Natuurmonumenten. De WON en Natuurmonumenten zijn op dat moment in gesprek gegaan om hier oplossingen voor te bedenken. Daaruit is een prettige samenwerking ontstaan. De WON heeft zich inmiddels omgedoopt tot Werkgroep Omgeving Nieuwendijk. In 2018 heeft gemeente het initiatief genomen om met het buurtschap, ondernemers, Natuurmonumenten en andere betrokkenen in gesprek te gaan over een visie voor dit gebied. Het eigen DNA van het buurtschap was daarvoor de belangrijkste leidraad.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#6
Henk Groeneveld | Paul Schaffers en Stef Capelle | Chantal van Burg
Senior projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Hoeksche Waard | inwoners, lid WON | boswachter, Natuurmonumenten
Henk Groeneveld, senior projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Hoeksche Waard, vertelt in dit inzicht over de rol van de gemeente bij het opstellen van de visie en het informeren van betrokken. Paul Schaffers en Stef Capelle, inwoners en lid van de WON, lichten het belang van transparantie in dat proces toe. Chantal van Burg, boswachter bij Natuurmonumenten, legt tot slot het belang van een brede en open blik uit.

De aanleiding voor het opstellen van een visie was dat er een aantal ontwikkelingen op het buurtschap af kwamen, waaronder de mogelijke ontwikkeling van een vakantiepark in het lokale bos. Uit het samenwerkingsproces is een visie ontstaan die breed is omarmd door betrokken partijen en buurtbewoners.

"Het contact tussen de betrokken partijen is nu eigenlijk zo goed dat we soms bij elkaar aan de keukentafel zitten om de plannen te bespreken. Er is begrip voor elkaar."

- Chantal van Burg, boswachter bij Natuurmonumenten
Inzicht #6: Samenwerken binnen de maatschappij, deel 2 | MOOC ‘Anders samenwerken door de Omgevingswet’
- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.