Anders samenwerken door de Omgevingswet

Het laatste inzicht van deze MOOC is op 2 juli verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

De Omgevingswet komt eraan. Dat betekent een andere manier van samenwerken. Zowel intern, met ketenpartners, als met de maatschappij. Ben jij al bewust bezig met communicatie in een samenwerking? Welke rol kies jij bij de start van een nieuwe opgave? In deze MOOC laten we je zes praktische voorbeelden zien, die tonen hoe er aan hand van de Omgevingswet een nieuwe vorm van samenwerken kan ontstaan. Het doel van de MOOC is het inspireren van een breed publiek om met de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt aan de slag te gaan, hen faciliteren om deze zelf praktisch toe te passen en het op gang brengen van een dialoog over samenwerken binnen de nieuwe wet.

 

Deze MOOC gaat op 21 mei van start en is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O fonds Waterschappen, A&O fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Bekijk hieronder alvast de introductievideo.

 • Inzicht #1: Samenwerken met ketenpartners, deel 1
  Hoe het bovengronds brengen van de Eerbeekse Beek om een intensief samenspel vraagt.
  Beschikbaar vanaf
  21 mei
 • Inzicht #2: Samenwerken met ketenpartners, deel 2
  Een integrale Omgevingsvisie opstellen met de Bouwsteen Water en Klimaat.
  Beschikbaar vanaf
  28 mei
 • Inzicht #3: Samenwerken binnen de organisatie, deel 1
  Heldere afspraken, rollen en verantwoordelijkheden in de gemeente Culemborg.
  Beschikbaar vanaf
  4 juni
 • Inzicht #4: Samenwerken binnen de organisatie, deel 2
  Mogelijke knelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling in een vroeg stadium te tackelen met het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP).
  Beschikbaar vanaf
  11 juni
 • Inzicht #5: Samenwerken met de maatschappij, deel 1
  Samenwerking met Bloei & Groei bij het ontstaan van een buurtmoestuin.
  Beschikbaar vanaf
  18 juni
 • Inzicht #6: Samenwerken met de maatschappij, deel 2
  Een omgevingsvisie met draagvlak in de gemeente Hoekse Waard.
  Beschikbaar vanaf
  25 juni
 • Inzicht #7: Samengevat, de essenties van samenwerken en aan de slag met de toolkit
  Ga zelf aan de slag!
  Beschikbaar vanaf
  2 juli