Inzicht #5: Samenwerken met de maatschappij, deel 1

Samenwerking met Bloei & Groei bij het ontstaan van een buurtmoestuin.

Buurtwerkkamer De Handreiking was al enige tijd bezig met een buurtinitiatief om een buurtmoestuin op te zetten op een braakliggend stukje grond aan de Hoptille (H-Buurt, Amsterdam Bijlmer). Nadat hier in eerste instantie positief op werd gereageerd door de buurt, bleek het realiseren van de moestuin lastig toen de grond voorbereid zou worden. Men was er onder andere bang voor dat een onlangs ontstane rattenplaag terug zou komen. Omdat het initiatief niet door weerstand mocht sneuvelen, is de hulp van Bloei & Groei ingeroepen. Bloei & Groei is een organisatie die zich inzet voor een groene omgeving waar vrouwen uit de buurt tot bloei komen.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#5
Carlien Oudejans | Bärbel Böhling | Ama Koranteng-Kumi
Projectmedewerker, buurtwerkkamer De Handreiking | ontwerper Inrichting Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam | oprichter en directeur, Bloei & Groei
Carlien Oudejans, projectmedewerker bij buurtwerkkamer De Handreiking, introduceert het plan om een moestuin op te zetten. Ama Koranteng-Kumi, oprichter en directeur bij Bloei & Groei, vertelt wat de essentie van een neutrale partij is in zo'n samenwerking. Bärbel Böhling, ontwerper Inrichting Openbare Ruimte bij de gemeente Amsterdam, licht het belang van een open gesprek en je realiseren waar de grenzen liggen toe.

Nog belangrijker dan de fysieke aanleg van de buurtmoestuin is het sociale aspect van dit project. Het verbindt buurtgenoten die anders niet zo gemakkelijk met elkaar in contact zouden komen en versterkt de sociale cohesie.

"Onze eerste stap in het overtuigen van buurtbewoners was het kiezen voor een laagdrempelige aanpak, dus het eenvoudig uitleggen van wat de bedoeling van de moestuin was en wat dat voor hen zou betekenen."

- Ama Koranteng-Kumi, oprichter en directeur bij Bloei & Groei
Inzicht #5: Samenwerken binnen de maatschappij, deel 1 | MOOC ‘Anders samenwerken door de Omgevingswet’

Cases

  • Participatie in de Omgevingswet

    De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen. Wil jij meer weten over participatie in de Omgevingswet? Lees verder op de website van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

  • Gebruik het participatiekompas!

    Met het participatiekompas maak je een participatieaanpak op maat. Het helpt je vanuit verschillende invalshoeken of perspectieven te onderbouwen waarom welke mensen en organisaties op welk moment de samenwerking zoeken. Het helpt je een aanpak te maken. Lees verder over het kompas op de website van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

  • Wat anderen met participatie doen

    Doe inspiratie op door de eerlijke praktijkverhalen van anderen te lezen. Leer op de website van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet hoe collega’s in het land omgaan met beren die ze op hun participatieweg vinden. Of hoe ze positieve factoren weten te benutten.

- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.