Inzicht #7: Verdragen en de Conferentie over de Toekomst van Europa

Met de tijd meebewegen: hoe doe je dat samen met 27 anderen?

De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de rechtsstaat. De verdragen zijn het fundament van al de activiteiten van de EU en om legitiem te zijn moeten die op een vrijwillige en democratische wijze door alle EU-lidstaten zijn aanvaard. Die verdragen moeten natuurlijk ook met de tijd meebewegen, wat veel complexe vraagstukken naar voren brengt. In deze video werpen we een blik op de toekomst van de Europese Unie, de modernisering van Europese verdragen en de vooruitziende blik van ‘the Conference on the Future of Europe’.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 21 juni 2024
#7
Gijs de Vries | Sophie in ‘t Veld
Voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, regeringsvertegenwoordiger op de Europese Conventie voor de vaststelling van een Europese Grondwet en EU-coördinator voor terrorismebestrijding | Lid van het Europees Parlement namens D66
Gijs de Vries (voormalig EU) vertelt over de Conferentie over de Toekomst van Europa en de centrale vraagstukken voor de toekomst van de EU. Sophie in ‘t Veld (EP) legt de link met het moderniseren van verdragen en licht toe waarom dit zo complex is.

Je hebt het oude Europa, het intergouvernementele Europa. Intergouvernementeel betekent simpelweg samenwerking tussen regeringen. En meestal gaat dat met veto’s, met unanimiteit en soms ook met meerderheid. En dat werkte aan het begin van de Europese integratie heel goed, want toen waren er maar zes landen, zes regeringen, en die moesten vooral besluiten over kolen en staal. Dat is vrij eenvoudig. Maar voor de wereld van vandaag, met een veel grotere unie en veel complexere vraagstukken, moet je veel meer naar een ander soort Europa, naar een veel meer volwaardige parlementaire democratie.

"Er zijn weliswaar 450 miljoen Europeanen, maar dat is maar 6% van de wereldbevolking en dat aandeel neemt in de komende decennia verder af. Dus oftewel, we maken op die terreinen als Europa een beleid en dus ook een vuist en zitten aan tafel als er wordt besloten over die vraagstukken. Óf er wordt over ons gesproken. Zoals de Engelsen zeggen: 'If you're not at the table, you are on the menu.'"

- Gijs de Vries, voormalig regeringsvertegenwoordiger op de Europese Conventie voor de vaststelling van een Europese Grondwet
Inzicht #7: Verdragen en de Conferentie over de Toekomst van Europa | MOOC 'Waar is Europa van?'