Inzicht #4: Stabiliteit door de interne markt: de Brexit als voorbeeld

Wat we van Brexit kunnen leren over onszelf én over de EU.

Economische afhankelijkheid, herstel na de oorlog en het vormen van een machtsblok zijn fundamentele concepten die aan de basis stonden van de Europese Unie. De praktische vertaling van die concepten zien we terug in de invoering van de Euro en het verdrag van Schengen. In dit vierde inzicht verdiepen we ons met een blik op de Brexit in de voor- én nadelen van de interne markt.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 21 juni 2024
#4
Bernard Bot | Sophie in ‘t Veld | Maarten Smit | Maarten Verwey
Voormalig Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie | Lid van het Europees Parlement namens D66 | Afdelingshoofd Economische Zaken bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie | Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie
Bernard Bot (voormalig PV) vertelt over de grondbeginselen en dilemma’s van de interne markt. Daarna gaat Sophie in 't Veld (EP) in op de huidige fase van de Brexit en welke dilemma's in die fase naar voren komen. Maarten Smit (PV) vertelt vervolgens over over hoe Nederland baat heeft bij een interne markt en welke belangen hij poneert in de Brexitonderhandelingen. Maarten Verwey (EC) beschrijft tot slot de gedachtegang achter de Brexit en hoe de Brexit het werk van Nederland kan beïnvloeden.

Het idee van de interne markt was om op drie terreinen de internationale samenwerking te intensiveren. Op de eerste plaats politiek. Als landen samen gaan werken dan betekent dat dat we oorlog kunnen vermijden in de toekomst, was de gedachte. Tegelijkertijd vormde de interne markt een antwoord op de slechte economische staat waarin veel Europese landen zich na de oorlog bevonden. Op de derde plaats groeide het besef dat Europa geconfronteerd werd met nieuwe grootmachten, China, Rusland en de Verenigde Staten, en dat het niet zo gek zou zijn als ook Europa nauwer zou gaan samenwerken.

"We zitten met z’n allen in een Europese unie omdat we daar willen zijn. Omdat we daar belang bij hebben met z’n allen. Dat is denk ik heel belangrijk. En het is belangrijk dat we ons dat blijven realiseren."

- Maarten Verwey, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie
Inzicht #4: Stabiliteit door de interne markt: de Brexit als voorbeeld | MOOC 'Waar is Europa van?'