Inzicht #1: Europese besluitvorming

Een introductie: de geschiedenis, het functioneren en de instanties van de EU.

Nederland stond aan de voet van de oprichting van de Europese Unie in 1957, destijds de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Sindsdien is er veel veranderd. In dit eerste inzicht gaan we op bezoek bij de Europese Commissie, het Europees Parlement, en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en leren wij over het proces van Europese besluitvorming.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 24 juli 2024
#1
Tony Agotha | Liesje Schreinemacher | Hanneke Luijendijk
Lid van het kabinet van de vicevoorzitter van de Europese Commissie (EC) Frans Timmermans | Lid van het Europees Parlement (EP) namens de VVD | Afdelingshoofd Juridische en Institutionele Zaken bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de Europese Unie
Tony Agotha (EC) gaat in op de rol van de Europese Commissie in het voorstellen en toepassen van Europese wetgeving. Daarna legt Liesje Schreinemacher (EP) uit hoe het Europees Parlement als orgaan werkt. Hanneke Luijendijk (PV) sluit af met hoe de Permanente Vertegenwoordiging in het wetgevingsproces de Nederlandse belangen inbrengt.

Als Nederland zijn we deel van de Europese Unie. Sterker nog, wij stonden aan de voet van de oprichting. Toen nog de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het doel van die eerste samenwerking was het voorkomen van oorlog. Maar die samenwerking is in de loop der jaren sterk gegroeid. Nu gaat de Unie over heel veel meer dan alleen veiligheid. Grensoverschrijdende vraagstukken als handel, wetgeving, welvaart en welzijn binnen Europa, zijn nu de drijfveren van Europese samenwerking. Maar hoeveel weten wij nou echt van wat er zich afspeelt binnen de Unie? Wie doet wat en met welke verantwoording? Kortom, waar is Europa eigenlijk van?

"Er zitten veel paradoxen in de publieke opinie. Aan de ene kant, als er een vulkaan uitbreekt en het vliegverkeer wordt gestremd, roept men: ‘Europa’. Als er varkensgehakt of paardengehakt in zogenaamde runderballetjes van de Ikea worden gestopt, zegt men: ‘Europa’. Maar als je dan zegt: ‘Misschien moet de handelingsvaardigheid van Europa versterkt worden,' zegt men: ‘Oh, nee, nee. Souvereiniteit.’ Je krijgt wat je erin stopt. Dat is heel simpel."

- Tony Agotha, lid van het kabinet van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans
Inzicht #1: Europese besluitvorming | MOOC 'Waar is Europa van?'